three men laughing while looking in the laptop inside room

NOWE FUNKCJE NAUCZYCIELA

25 listopada, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

W zreformowanej szkole utworzono również nowe funkcje na­uczyciela, powiązane z awansem zawodowym. Należą do nich:opiekun nauczyciela stażysty (mentor), którego zadaniem jest wprowadzenie do zawodu młodego […]

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

POPRAWNA ORGANIZACJA PRACY

17 listopada, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Przy poprawnej organizacji pracy osób sprawujących poszcze­gólne funkcje szkoła staje się instytucją wewnętrznie doskonalącą się, sprawnie określającą swoje potrzeby i poprzez ich realizację podnoszącą jakość […]

men's blue and white button-up collared top

KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE

4 listopada, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Mówiąc o naczelnych zadaniach procesów edukacyjnych, szczególnie mocno należy wyeksponować potrzebę uczenia interpretacji zdarzeń i faktów, ich rozumienia i warto­ściowania oraz umiejętność tworzenia nowego ładu […]