boy in white long sleeve shirt writing on white paper

ANALIZA LITERATURY

15 stycznia, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Analiza literatury pozwala stwierdzić, że zadania te dotychczas nie znajdowały należytego odbicia w kształceniu nauczycieli i prak­tyce szkolnej. Współczesne uwarunkowania społeczne i gospodarcze naszego kraju […]

eyeglasses with gray frames on the top of notebook

WYNIK DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

5 stycznia, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Wynikiem działań edukacyjnych powinno być między innymi ukształtowanie odpowiednich postaw młodzieży wobec spraw kraju i Europy. Wskazane zadania nauczy­ciel winien realizować przy współdziałaniu z rodziną […]