man in black jacket wearing white face mask

WYCHOWANIE INTEGRALNE

26 maja, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

. W szkole mówi się więc o wychowaniu integralnym, czyli scalającym wszystkie sfery życia ludzkiego. Owa integralność polega na wspiera­niu ucznia w rozwoju zdrowotnym, psychicznym, […]

man in black jacket wearing white face mask

ŻYCIOWA UŻYTECZNOŚĆ

21 maja, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Uświadomienia życiowej użyteczności edukacji na danym etapie;nabycia samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze in­dywidualnym i społecznym;poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągnięcia celów ży­ciowych i […]

woman pointing at paper

JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ

10 maja, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Jednym z ważniejszych zadań wychowawczych, wspólnych dla wszystkich zajęć edukacyjnych, jest wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i tworzenie w szkole klimatu wzajemnej życzliwości, poszanowania godności ludzkiej […]

MacBook Pro near white open book

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ

8 maja, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Program pracy wychowawczej powinien bazować na rzeczywistym i skitecznym współdziałaniu wszystkich podmiotów edukacyjnych, tj. uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej, organów samo­rządowych i lokalnych władz oświatowych. […]