person using laptop

ZESTAWIENIE INFORMACJI

12 września, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Ocenianie jest etapowym lub końcowym zestawieniem infor­macji na temat poziomu rozumienia i wykonania zadania, uwzględ­niającym mocne strony pracy ucznia, a także obszary do korekty i […]