No Image

SPOSOBY ZBIERANIA INFORMACJI

30 października, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Sposoby zbierania informacji; różnorodne informacje powin­ny pozwolić na: określenie postępów ucznia w stosunku do standar­dów, sporządzenie szczegółowego raportu o postępach ucznia dla niego samego i […]

No Image

INNY RODZAJ OCENIANIA

21 października, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Innym rodzajem oceniania jest ocenianie zewnętrzne, które ma podobny cel jak ocenianie wewnątrzszkolne, czyli ma dostarczyć pełnej i wiarygodnej informacji o osiągnięciach uczniów i efektyw­ności […]

No Image

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE

6 października, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Ocenianie zewnętrzne ma charakter jednorazowy (z reguły jest to jeden lub kilka testów trwających jeden dzień, rzadziej kilka) oraz obejmuje znaczący przedział czasu (z reguły […]

No Image

ZMIANY SYSTEMU OCENIANIA

1 października, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

W zmianach systemu oceniania w zreformowanej szkole ekspo­nuje się:rozwijanie oceniania wspomagającego rozwój ucznia w miej­sce dominującego ciągle oceniania sumującego osiągnięcia;Następowanie oceny negatywnej ze wskazaniem, czego […]