women's blue dress shirt

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

26 stycznia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje również śródroczne klasy­fikowanie według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) oraz […]

red apple fruit on four pyle books

POSZCZEGÓLNE ASPEKTY

5 stycznia, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Należy zdawać sobie sprawę z poszczególnych aspektów oceniania (klasyfikacyjnego i diagnostycznego), ponieważ każdy z nich używany jest do innych celów i ma inne przeznaczenie. Funkcja […]