man and woman sitting on chairs

POŁĄCZENIE PROCESÓW

27 maja, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Wlazło proponuje połączenie procesu rozwoju organizacyjne­go szkoły z mierzeniem jakości jej pracy, które ma służyć jej roz­wojowi organizacyjnemu. W tym celu projektuje 14 etapów działań:dostrzeganie […]

red apple fruit on four pyle books

TWORZENIE PROGRAMU ROZWOJU

16 maja, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Tworzenie programu rozwoju, projekt zamierzeń pedagogicz­nych: (1) opracowanie planów realizacji zamierzeń przez powołane zespoły zadaniowe; (2) uzyskanie informacji o realizacji podobnych zamierzeń w innych placówkach […]

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

TRENOWANIE

14 maja, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Trenowanie: (1) doskonalenie nauczycieli w zakresie realizo­wanych zamierzeń; (2) pokazy realizacji; (3) ewentualne wprowa­dzenie eksperymentalne w ograniczonej skali, np. w jednej klasie;wprowadzenie: (1) wykonywanie planów […]