boy in black hoodie sitting on chair

UKIERUNKOWANIE NA ZMIANĘ

28 czerwca, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Ukierunkowany na pozytywną zmianę rozwój szkoły po­winien mieć zorganizowany, planowy charakter. Ze względu na wielopłaszczyznowość pracy szkoły i wzajemne oddziaływanie poszczególnych poziomów owej struktury warto […]

a woman and a child

PLAN DZIAŁANIA

27 czerwca, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Plan działania, czyli program wyznaczający harmonogram kon­kretnych działań i określający odpowiedzialność za ich realizację;monitorowanie, czyli zaplanowany sposób postępowania po­zwalający sprawdzić, czy występują określone dla standardu […]

boy in black hoodie sitting on chair

PRZYROST WIEDZY

24 czerwca, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Uczniowie uzyskują stały przyrost wiedzy i umiejętności, zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami i potrzebami.Programy przekładają się na praktykę szkolną w taki sposób, że uczniowie osiągają […]

boy in black hoodie sitting on chair

CEL MIERZENIA JAKOŚCI

12 czerwca, 2010 Mikołaj Kasprewicz 0

Celem mierzenia jakości pracy szkoły jest: dostarczenie szkole informacji na temat jej mocnych i słabych stron przydatnych c o bu­dowania (ewentualnie modyfikowania) kolejnych planów rozwoju […]