boy in white long sleeve shirt writing on white paper

SPROSTANIE WYZWANIOM

13 stycznia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Przyzwyczajonemu do odgórnego sterowania nauczycielowi z trudnością przychodzi odna­lezienie się w nowej rzeczywistości, wymagającej od niego samodziel­ność:., wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz twórczych kompe­tencji organizacyjnych, realizacyjnych i […]

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

ROZWÓJ INDYWIDUALNOŚCI

3 stycznia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Szkoła powinna zadbać o rozwój indywidualności jednostki, jej zdolności do kierowania własnym rozwojem i wyborem własnej drogi życiowej, z jednocze­snym eksponowaniem procesów uspołeczniania uczniów, angażowa­nia […]