woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

NAUKA W GIMNAZJUM

16 maja, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Nauka w gimnazjum ma m.in. na celu ułatwienie uczniowi podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia, a w per­spektywie wyboru zawodu. Przygotowanie młodzieży do […]