group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

HARMONIJNA REALIZACJA

20 sierpnia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Eduka­cja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, które tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy […]

person holding white ipad on white table

NA ETAPIE KSZTAŁCENIA

15 sierpnia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Edukacja zintegrowana przy­gotowuje ucznia do podjęcia zadań z różnych obszarów działalności człowieka poprzez odwoływanie się do doświadczeń dziecka naby­wanych w rodzinie, środowisku społecznym i poprzez […]

woman pointing at paper

NA PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

5 sierpnia, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

W Podstawie programo­wej kształcenia ogólnego czytamy, że zadaniem szkoły podstawowej na pierwszym etapie edukacyjnym jest:uświadamianie uczniom wartości rodziny, środowiska lokal­nego i ojczyzny w życiu człowieka […]