boy in white long sleeve shirt writing on white paper

W ŚWIETLE CELÓW

30 czerwca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Ujmował on kanon wykształcenia ogólnego jako zbiór niezbędnych współczesnemu człowiekowi sprawności. A mianowicie: sprawności ułatwiających mu posługiwanie się wytworami cywilizacji;etycznych rygorów, a więc dyspozycji etycznych […]

person holding click pen

NOWE UJĘCIE

20 czerwca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Nowe ujęcie celów edukacyjnych jest bardzo istotne zarówno w teorii pedagogicznej, jak i praktyce szkolnej oraz w kształceniu pedagogicznym nauczycieli. Nadają one nowy kierunek treściom […]

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

WSKAZANIE CELÓW

17 czerwca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Wskazuje on na następujące cele:zdobycie wiedzy;ukształtowanie inteligencji i rozwinięcie zmysłu krytycznego;lepsze poznanie siebie i świadome rozpoznanie własnych zdolności i ograniczeń;zdobycie umiejętności pokonywania własnych niepożąda­nych popędów […]

woman carrying white and green textbook

PRZEOBRAŻENIA RZECZYWISTOŚCI

4 czerwca, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Współcześnie pojęcie edukacji rozszerza swój zakres znacze­niowy, wykraczając poza obszar tradycyjnego uczenia szkolnego.Przeobrażenia rzeczywistości społecznej i gospodarczej rodzą po­trzebę wykorzystywania wielorakich zjawisk społeczno-politycznych tkwiących w […]