boy in black hoodie sitting on chair

ZESPÓŁ WYPALENIA

18 listopada, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Zespół wypalenia charak­teryzuje się trzema grupami objawów:emocjonalnym i psychologicznym wypaleniem przejawiają­cym się w dystansowaniu się w kontaktach z uczniami, rodzicami oraz od trudnych spraw zawodowych;depersonalizowaniem […]

three men laughing while looking in the laptop inside room

OKREŚLENIE ROLI PAŃSTWA

2 listopada, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Rozważnego podejścia wymaga określenie roli państwa w dzie­dzinie edukacji, ponieważ nawet w krajach o gospodarce liberalnej państwo odgrywa kluczową rolę tej w dziedzinie. Niezależnie od […]