empty chairs in theater

UTRWALENIE ZJAWISK

25 lutego, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

. Z jednej strony nie słabną jednostronne inicjatywy, społeczności lokalne wzbogacają się o nowe doświadczenia w zakre­sie współudziału w zarządzaniu oświatą, kształtuje się społeczna świadomość […]

person holding white ipad on white table

KRYZYS TOŻSAMOŚCI

16 lutego, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Nie następuje też poprawa warunków życia i pracy nauczycieli, nie stwarza się odpowiednich warunków do ich doskonalenia zawodowego i rekwalifikacji, w konsekwencji trwa proces pauperyzacji […]

MacBook Pro near white open book

ZDOBYWANIE WIADOMOŚCI

10 lutego, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Modyfikacje w obrębie teleologii edukacyjnej polegają przede wszystkim na zmianie porządku celów edukacyjnych. Zdobywanie wiadomości i umiejętności zastępowane jest działa­niami zmierzającymi do pełnego rozwoju osobowości, […]