man in black jacket wearing white face mask

PRZEJŚCIE I ORGANIZACJA

26 września, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Przejście od gospodarki centralnie planowanej i kierowanej do społecznej gospodarki rynkowej, rodzące potrzebę nowej edukacji ekonomicznej i pracowniczej;organizację gospodarki oraz ochronę środowiska, stawiające przed szkolnictwem […]

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

BUDOWA USTROJU

24 września, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Budowę ustroju demokratycznego wymagającą zapoznania społeczeństwa z podstawami organizacji oraz zasadami funkcjono­wania i rozwoju państwa;zwiększenie roli kultury w kształtowaniu wizji przyszłości i tożsamości narodowej związane […]

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

OCHRONA ZDROWIA

11 września, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Ochronę zdrowia i zwalczanie zagrożeń chorobami cywiliza­cyjnymi oraz patologiami społecznymi, uwzględniające edukację zdrowotną dzieci i młodzieży, inspirujące działania twórcze i wy­chowanie humanistyczne (Cz. Banach, 1997, […]

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

ROSNĄCA PRZEMOC

7 września, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Rosnącą przemoc, którą posługują się niektóre ugrupowania polityczne, grupy terrorystyczne, a także grupy ludzi skupionych dla osiągania osobistych interesów, wyznaczającą edukacji zadanie nie­sienia pomocy ludziom […]