person using laptop

PRZEOBRAŻENIA SYSTEMU

31 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Przeobrażenia systemu oświaty są ściśle związane ze zmianami społecznymi, politycznymi i kulturowymi zachodzącymi pod koniec dwudziestego wieku w naszym kraju, w Europie i świecie. W […]

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

TRANSFORMACJA USTROJOWA

23 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Transformacja ustrojowa z jednej strony odbiera jednostkom po­czucie trwałości zajmowanego w strukturze społecznej miejsca i odgrywanej roli, lecz zarazem stwarza nieznane wcześniej możli­wości rozwoju i […]

woman in black framed eyeglasses holding pen

POD WPŁYWEM OCZEKIWAŃ

22 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Zmieniające się pod wpływem oczekiwań społecznych i wymagań współczesnej kultury i gospodarki szkoły potrzebują nauczycieli, którzy potrafią sprostać owym zadaniom oraz umieją inspirować i wspierać […]

women's blue dress shirt

SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ

9 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Trwają studia nad nowymi rozwiązaniami strukturalnymi, programowymi i metodycznymi, które powinny dać podstawę do stworzenia szkoły na miarę wyzwań współczesności i przyszłości. Reformowanie szkolnictwa wymaga […]

woman in black framed eyeglasses holding pen

SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SZKOLNICTWA

6 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Uszczegółowieniem tych fundamentalnych założeń jest takie kształtowanie edukacji instytucjonalnej, by preferowała podmioto­wość, rozwój osobowy i samorealizację uczestników procesów oświatowych. Na poziomie systemowym oznacza to natomiast […]

man and woman sitting on chairs

ZMIANY I REFORMY

1 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

W związku z tym, a także z powodu zmieniających się warunków społecznych i transformacji ustrojowej, pojawiają się nowe problemy edukacyjne oraz proponowane są alter­natywne sposoby […]