group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

ODMIENNOŚĆ ODNIESIENIA

19 września, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Odmienność literalnego odniesienia przedmiotowego rozważanej koncepcji od jej odniesienia praktyczno-obiektywnego uwidacznia się przede wszystkim w tym, że utożsamia ona obraź świata dany przez potoczne doświadczenie […]

man and woman sitting on chairs

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI

8 września, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Przede wszystkim, epistemologia genetyczna zakłada istnienie pewnego aprio­rycznego pierwiastka inherentnie związanego z dowolnymi przekonaniami nor­matywnymi (dotyczącymi poczucia konieczności logiczno-matematycznej) lub opisowymi (przedmiotowymi). Ten aprioryczny element […]

person using MacBook Pro

NA POZIOMIE WIEDZY POTOCZNEJ

1 września, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Prawidłowość ta na poziomie wiedzy potocznej lub naukowej znajduje swój wyraz w hipotetyczno-dedukcyjnych syste­mach przekonań o wzrastającym stopniu abstrakcyjności, zdolnych asymilować i reorganizować według nowych […]