MacBook Pro near white open book

NAŚWIETLONE ZAŁOŻENIA

25 stycznia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Założenia te bowiem mogą być następnie naświe­tlone z punktu widzenia epistemologii historycznej, która umożliwia ustalenie typu społecznej świadomości metodologicznej praktyki badawczej, jaka stanowi (nie- uświadamiany) […]

three men laughing while looking in the laptop inside room

Z PERSPEKTYWY MECHANIKI

17 stycznia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Analogicznie z perspektywy mechaniki Newtona, a w szczególności prawa powszechnej grawitacji, grawitacja Galileusza uzyskuje stosunkowo wąski zakres swego praktyczno-obiektywnego odniesienia przedmiotowego (w kontekście całej dziedziny […]

men's blue and white button-up collared top

PODSTAWA WIEDZY O ŚWIECIE

2 stycznia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Piagetowska krytyka klasycznie pozytywistycznej tezy o doświadczalnym funda­mencie wszelkiej wiedzy (logicznej, matematycznej i przedmiotowej), najwyraźniej sformułowana przez Milla, stanowi w istocie próbę skorygowania wielu zatożeń […]