woman in black coat sitting on chair

W PŁASZCZYŹNIE ŚWIADOMOŚCI

22 czerwca, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

W płaszczyźnie świadomości poszcze­gólnych uczonych czy na poziomie zwerbalizowanej i skodyfikowanej wiedzy nauko­wej (składniki której traktowane są jako indywidualne wytwory badaczy), normy poznawcze. W świetle […]

selective focal photo of crayons in yellow box

RÓWNOWAŻENIE FORMUŁ

12 czerwca, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

To, iż prawa równoważenia są formułami ncmologicznymi, denotującymi prawidłowości ramowe, nie zmienia w niczym scharakteryzowanej powyżej sytuacji. Moment ten wskazuje tylko tyle, że prawa te […]

woman in blue tank top standing beside white wall

PIAGETOWSKIE ROZWIĄZANIE

8 czerwca, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Na marginesie dodajmy, iż Piagetowskie rozwiązanie jest analogiczne do Chom- sky’ego koncepcji wrodzonych elementów lingwistycznych; „uniwersalia językowe” stanowią biologiczne inwarianty różnych, historycznych postaci kompetencji lingwi­stycznej […]