group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

DOBITNIEJSZY WYRAZ NATURALIZMU

22 października, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Naturalizm ten znalazł zresztą dobitniejszy wyraz w pracach ewolucjonistów pozytywistycznych, niż w Millowskiej koncepcji niezmiennych „praw natury ludzkiej”, zakładającej introspekcjonistyczne ich rozumienie, niekoniecznie więc postulujące […]

person using laptop

SAM ROZWÓJ SPOŁECZNY

3 października, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Sam rozwój społeczny ujmowali oni na wzór biologicznego procesu ewolucji (Morgan, Taylor), bądź wręcz sądzili, iż jest on dalszym ciągiem tego samego, biologicznego procesu (Spencer), […]