boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

NIEZDECYDOWANIE POSTAWY

21 grudnia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Niemniej elementy te, świadczące o pewnym niezdecydowaniu postawy Piageta względem tradycyjnej problematyki epistemologicznej i pewnej jego niekonsekwencji, w zasadzie nie wpływają na generalnie opisowy charakter […]

man in black jacket wearing white face mask

PSYCHOLOGICZNA PENETRACJA

15 grudnia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Rozwiązywanie problemów epistemologicznych drogą penetracji psychologicz­nie rozumianego kontekstu odkrycia wskazuje, iż zakłada się tu — jak się już rzekło indywidualizm metodologiczny; dokładniej rzecz biorąc, jest […]

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

POJMOWANIE PRAW LOGIKI

12 grudnia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Generalnie jednak indywidualizm metodologiczny obu systemów znajduje swój wyraz nie tylko w indy- widualistyczno-psychologicznym pojmowaniu „praw logiki”, czyli pewnego trzonu nomotetycznego potocznego doświadczenia społecznego i […]

man in gray shirt facing sticky notes

PRAWA SPOŁECZNEJ DYNAMIKI

6 grudnia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Idea ta również wydae się swoistą kontynuacją myśli Milla, który analizując Comte’owską koncepcję „praw społecznej dynamiki”, wyznaczających rozwój społeczny czy w szczególności postęp wiedzy naukowej, […]

woman in blue tank top standing beside white wall

STARANNA ANALIZA

4 grudnia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Tak więc historia, starannie zanalizowana, daje prawa empiryczne dotyczące społeczeństwa. T zada­niem ogólnej socjologii jest ustalić te prawa i związać je z prawami dotyczącymi natury […]