A group of friends at a coffee shop

W SYSTEMIE LOGIKI

20 lutego, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Stąd w Systemie logiki znajdujemy odróżnienie logiki jako nauki rozumowania (zajmującej się analizą „procesu inte­lektualnego, zwanego rozumowaniem czy wnioskowaniem oraz takich innych ope­racji umysłowych, które […]

people sitting on chair inside room

TWIERDZENIA LOGIKI

15 lutego, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Wynika stąd m. in., że twierdzenia logiki-nauki są „prawami dotyczącymi umysłu”, tj. prawami psychologicznymi, dającymi się wyprowadzić dedukcyjnie z bardziej pod­stawowych („ostatecznych”) praw tej dyscypliny. […]

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

ODKŁADAJĄC NA PÓŹNIEJ

6 lutego, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Niektóre z nich są faktycznie istotne, wskazują bowiem na pewne elementy epistemologii genetycznej nie wywodzące się z tradycji pozyty­wistycznej. Odkładając na później rozważenie tego, co […]