ANALIZA PRACY UCZNIA

eyeglasses with gray frames on the top of notebook

Analizę bieżącej pracy ucznia oraz sprawne formułowanie oceny ogólnej, stanowiącej formę raportu o postępach ucznia, powinna ułatwić nauczycielowi dobra znajomość celów nauczania i celów oceniania. W przytoczonym rozporządzeniu z 19 kwietnia 1999 r. wskazuje się na kilka celów oceniania wewnątrzszkolonego:poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyj­nych i postępach w tym zakresie;pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego roz­woju;motywowanie ucznia do dalszej pracy;dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postę­pach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!