BOGACTWO I RÓŻNORODNOŚĆ

man in black jacket wearing white face mask

Podobnie jak treści, pochodnymi celów kształcenia są metody nauczania, rozumiane jako systematycznie stosowany określony sposób postępowania w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych. Rozpatrując bogactwo i różnorod­ność metod, należy pamiętać, że istnieją dwa odmienne ich ujęcia. Pierwsze uzależnia metody od źródeł wiedzy, drugie – od etapu w procesie samodzielnego uczenia się i studiowania. Wybór metod nauczania związany jest z celami, treściami i zadaniami dydaktycz­nymi oraz poziomem kształconej grupy, przy czym kryteria doboru mają charakter ukierunkowujący, ponieważ doboru może dokonać wyłącznie prowadzący zajęcia (J. Półturzycki, 1997, s. 132).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!