BUDOWA USTROJU

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Budowę ustroju demokratycznego wymagającą zapoznania społeczeństwa z podstawami organizacji oraz zasadami funkcjono­wania i rozwoju państwa;zwiększenie roli kultury w kształtowaniu wizji przyszłości i tożsamości narodowej związane z przygotowaniem młodzieży do dialogu kultur, zrozumienia innych, wyzwalania z mitów prowadzą­cych do nietolerancji, egoizmu i konsumpcjonizmu, wzrostu znacze­nia wartości uniwersalnych i postaw prospołecznych;reformowanie systemu edukacji narodowej – jedno z najtrud­niejszych wyzwań związane z edukacją zorientowaną humanistycz­nie, uwzględniającą potrzeby człowieka i maksymalny rozwój jego sił duchowych;zapewnienie bezpieczeństwa, obronę pokoju, rozwijanie współpracy międzynarodowej, połączone z „wychowaniem świato­wym” i wprowadzeniem w toku edukacji w problemy i politykę Eu­ropy i świata.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!