No Image

Komputery to rozwijająca się branża

7 stycznia, 2017 0

Niesamowicie rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat branża związana z komputerami. Ona w zasadzie odmienia zupełnie obraz świata taki jaki go obecnie obserwujemy. Nie ma […]

No Image

RODZAJ ZALEŻNOŚCI

11 grudnia, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Tego rodzaju zależność zachodzącą w szczególności między dwiema histo­rycznie kolejnymi teoriami T i T’ określa Kmita mianem relacji korespondencji istotnie korygującej (ścisłej). Faktycznie, teoria T’ […]

No Image

DZIEDZINA ODNIESIENIA

4 grudnia, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

W wypadku, gdy dziedzina literalnego odniesienia przedmiotowego D teorii T stanowi po prostu poddziedzinę literalnego odniesienia przedmiotowego D’ teorii T’. tj. wówczas gdy T jest […]

No Image

WYPUNKTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI

20 listopada, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

W sposób efektywny, nowe elementy bezpośredniego, subiektywnego kontekstu społecznego o charakterze prewidystycznym kolejnej (w porównaniu z T) fazy rozwojowej odnośnego typu (odnośnych typów poza­naukowej praktyki […]

No Image

RAMOWE OKREŚLENIE

7 listopada, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Określa on w sposób ramowy zakres i charakter zmian rozwojowych, m. in. w obrębie związanych z nauką sfer świadomości społecz­nej: w obrębie samej wiedzy naukowej, […]

No Image

ŻADNA Z TEORII

19 października, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Stąd żadna z teorii poznania naukowego nie może rościć sobie prawa do ponadhisto- rycznej ważności ustanawianych przez nią norm poznawczych i dyrektyw metodolo­gicznych, gdyż normy […]

No Image

ZMIENNE ZAPOTRZEBOWANIA

13 października, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Zmienne historycznie zapotrzebowania obiektywne kierowane do nauki z pozanaukowych typów praktyk same są rezultatem ludzkiej działalności społecznej — nieprzewidzianym z reguły efektem globalnym przeciwstawnych ten­dencji […]

No Image

ROZWÓJ WIEDZY

7 października, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Dodajmy jeszcze, że rozwój wiedzy charakteryzuje się: (1) progresywnym ukie­runkowaniem ku rosnącej efektywności praktycznej, co w płaszczyźnie społeczno- -subiektywnej może wyrażać się przekonaniem o ukierunkowaniu […]

No Image

NIEPORÓWNYWALNOŚĆ SYSTEMÓW

1 października, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Nieporównywalnością systemów wiedzy z kolejnych etapów rozwoju, rozpatrywanych w aspekcie właści­wych im współczynników metodologiczno-teoretycznych (z uwagi na ich literalne odniesienia przedmiotowe); (5) ciągłością wiedzy z […]

No Image

W ZAKRESIE SFORMUŁOWANIA

15 września, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Prima facie mogłoby nasunąć się przypuszczenie, że przynajmniej w zakresie tego bardzo ogólnego sformułowania epistemologia genetyczna Piageta bliska jest stanowisku zajętemu (pośrednio) wobec sporu o […]

No Image

WSZYSTKIE KONCEPCJE

14 września, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Zgodnie z tym co już za­powiadaliśmy, w dalszych partiach tego rozdziału zestawimy Piagetowską wizję rozwoju nauki z pozytywistyczną i hipotetystyczną teorią poznania naukowego. Nawiasem dodajmy, […]