No Image

PRZEOBRAŻENIA SYSTEMU

31 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Przeobrażenia systemu oświaty są ściśle związane ze zmianami społecznymi, politycznymi i kulturowymi zachodzącymi pod koniec dwudziestego wieku w naszym kraju, w Europie i świecie. W […]

No Image

TRANSFORMACJA USTROJOWA

23 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Transformacja ustrojowa z jednej strony odbiera jednostkom po­czucie trwałości zajmowanego w strukturze społecznej miejsca i odgrywanej roli, lecz zarazem stwarza nieznane wcześniej możli­wości rozwoju i […]

No Image

POD WPŁYWEM OCZEKIWAŃ

22 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Zmieniające się pod wpływem oczekiwań społecznych i wymagań współczesnej kultury i gospodarki szkoły potrzebują nauczycieli, którzy potrafią sprostać owym zadaniom oraz umieją inspirować i wspierać […]

No Image

SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ

9 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Trwają studia nad nowymi rozwiązaniami strukturalnymi, programowymi i metodycznymi, które powinny dać podstawę do stworzenia szkoły na miarę wyzwań współczesności i przyszłości. Reformowanie szkolnictwa wymaga […]

No Image

SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SZKOLNICTWA

6 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Uszczegółowieniem tych fundamentalnych założeń jest takie kształtowanie edukacji instytucjonalnej, by preferowała podmioto­wość, rozwój osobowy i samorealizację uczestników procesów oświatowych. Na poziomie systemowym oznacza to natomiast […]

No Image

ZMIANY I REFORMY

1 stycznia, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

W związku z tym, a także z powodu zmieniających się warunków społecznych i transformacji ustrojowej, pojawiają się nowe problemy edukacyjne oraz proponowane są alter­natywne sposoby […]

No Image

JAKOŚĆ PRACY NAUCZYCIELA

22 grudnia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Restrukturyzacja placówek oświatowych, opracowanie no­wych centralnych, regionalnych czy szkolnych programów nauczania oraz doskonalenie metod oceny szkolnej przyniosą spodziewane efekty pod warunkiem, że uwzględnione zostaną w […]

No Image

REFORMA EDUKACJI W POLSCE

16 grudnia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Dlatego też re­forma edukacji w Polsce wymaga przygotowania nauczyciela do efektywnego pełnienia funkcji i zadań prowadzących do wyekspo­nowania jego roli w przygotowywaniu młodzieży do kreatywnego […]