CECHY I UMIEJĘTNOŚCI

person using MacBook Pro

W. Klafki wskazuje sześć cech i umie­jętności dyrektora szkoły, decydujących o jej jakości:umiejętność reprezentowania interesów szkoły;umiejętności planowania pracy nad realizacją pedagogicznej koncepcji szkoły i współpracy z nauczycielami; organizacyjna kom­petencja;włączanie się w rzeczywisty proces komunikacji i współpracy pomiędzy członkami rady pedagogicznej;umiejętność i gotowość doradzania nauczycielom, inspirowa­nie i umożliwianie podejmowania inicjatyw pedagogicznych;otwarcie szkoły na środowisko lokalne, nawiązanie kontak­tów z innymi szkołami, stymulowanie współpracy z rodzicami. Jakość i intensywność współpracy z rodzicami.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!