CHARAKTERYSTYKA WIEDZY PRAWOMOCNEJ

a woman and a child

Widoczne jest, iż Millowska charakterystyka wiedzy prawomocnej (wiedzy naukowej) zakłada – oprócz twierdzeń psychologii introspekcyjnej w jej wariancie psychofizyczno-fizjologicznym (reprezentowanym przez badania typu Wundta, Fechnera) – szereg założeń teoriopoznawczych. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługują: (1) teza o istnieniu stałego, ostatecznego fundamentu doświadczalnego wszelkiej wiedzy, (2) indukcjonizm, czyli teza kwalifikująca – jako uogólnienia in­dukcyjne – wszelką wiedzę pośrednio opartą na doświadczeniu, (3) praktyczny realizm fenomenalistyczny, czyli twierdzenie głoszące, iż wiedza sformułowana w terminach (obserwacyjnych), których znaczenie zostało ustalone w doświadczeniu, reprezentuje opis praktycznie poznawalnej rzeczywistości; natomiast konsekwencją tych założeń jest (4) prosty kumulatywizm, stanowiący charakterystykę diachroniczną wiedzy naukowej: rozwój wiedzy naukowej polega na kumulacji prawdziwych zdań jednost­kowych i na dedukcyjnym systematyzowaniu zdań będących ich indukcyjnymi uogól­nieniami; ewentualne skorygowanie tych ostatnich, wymuszone odkryciem nowych faktów jednostkowych im przeczących,’ polega na odpowiednim zawężeniu pier­wotnie przyporządkowanego im zakresu stosowalności empirycznej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!