CZĘSTE SUGESTIE

women's blue dress shirt

Dlatego też często sugeruje się w pracach nauko­wych z zakresu różnych dyscyplin, by wartościami integrującymi myśli i działania reformatorskie była teleologiczna triada: prawda, dobro, piękno. Osiąganie bowiem tych wartości może przyczynić się do poprawy jakości człowieka i świata.W obecnym, zmieniającym się systemie kształcenia na różnych je­go poziomach obserwuje się reorientację w ujmowaniu celów edukacji. Odchodzi się od układu w postaci: wiadomości – umiejętności – rozwój osobowości – kształtowanie postaw, świata wartości, światopoglądu – przygotowanie do samorozwoju. Eksponuje się nowe ich ujęcie: rozwój osobowości, kształtowanie postaw, świata wartości, światopoglądu, przygotowanie do samorozwoju – wyposażenie w sprawności i wiado­mości. Oznacza to przeniesienie akcentu z przedmiotowej na podmio­tową stronę osobowości (T. Lewowicki, 1995).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!