CZYTELNY I OTWARTY

woman placing sticky notes on wall

Ocenianie jest jedną z najważniejszych czynności zawodowych nauczyciela. Toteż tworzenie szkolnego systemu oceniania jest pro­cesem długotrwałym, wymagającym dużego, zbiorowego wysiłku. System oceniania w szkole powinien:być czytelny i zrozumiały;jasno określać oczekiwania w stosunku do uczniów i stawiać im wysokie wymagania;pozwalać na diagnozę silnych i słabych stron poszczególnych uczniów, grup uczniów i klas;pozwalać na przekazanie uczniom wyczerpujących informacji o  ich postępach oraz obszarach wymagających dalszej pracy;wzmacniać uczniów w poczuciu odpowiedzialności zć. ich własne uczenie się;pomagać rodzicom zauważać rozwój swoich dzieci lut’ do­strzec potrzebę pomocy w obszarze, gdzie brak jest postępu; pomagać rodzicom zrozumieć, czego oczekuje szkoła i co usiłuje osiągnąć (J. Chodnicki i in., 2000, s. 18).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!