DOBITNIEJSZY WYRAZ NATURALIZMU

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Naturalizm ten znalazł zresztą dobitniejszy wyraz w pracach ewolucjonistów pozytywistycznych, niż w Millowskiej koncepcji niezmiennych „praw natury ludzkiej”, zakładającej introspekcjonistyczne ich rozumienie, niekoniecznie więc postulujące ich pochodność względem praw biologicznych. Mili ponadto tylko marginalnie zajmował się kwestią rozwoju społecznego, stanowiącego główny przedmiot rozważań ewolucjonistów. Wskazując na stałą „naturę ludzką” jako jedną z ważniejszych determinant rozwoju społecznego, Spencer, Taylor, Morgan i inni określali ją w kategoriach prawidłowości biologicznych, rozumianych zgodnie z teorią ewolucji Darwina, do której przede wszystkim nawiązywali, ewentualnie rozwijając ją sto­sownie do potrzeb.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!