DOŚWIADCZALNA GENEZA

person holding click pen

Ideę o doświadczalnej genezie wszelkiej wiedzy prawomocnej twórca epistemo­logii genetycznej werbalizuje jako tezę stwierdzającą generalnie, że „każde poznanie pochodzi od zmysłów i jest pewną abstrakcją wyprowadzoną z danych zmysło­wych”, a w odniesieniu do poznania logiczno-matematycznego, że „pojęcia logiczno-matematyczne powinny być wyprowadzone z doświadczenia fizycznego (abstrakcja z przedmiotów) albo psychologicznego (abstrakcja z danych ntro- spekcyjnych, tj. taka, że punktem wyjścia dla niej jest podmiot, ale trakto­wany jako przedmiot introspekcji, nie zaś jako podmiot aktywny, strukturalizujący przedmioty i własną świadomość)”.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!