DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

women's blue dress shirt

Dotychczasowe doświadczenia wykazują zatem, że przy wpro­wadzaniu zmian oświatowych należy zachować daleko idącą ostroż­ność i odpowiedzialność. Potrzebne są nowe rozstrzygnięcia syste­mowe, aby wraz ze zmianami organizacyjnymi (np. przejmowaniem odpowiedzialności za utrzymanie i prowadzenie szkól przez władze terenowe) nie następowały negatywne zjawiska zmniejszania się liczby szkół i przedszkoli, pogarszania się warunków ich pracy itp. Zahamowania wymaga również obserwowana w latach dziewięć­dziesiątych tendencja do komercjalizacji instytucji oświatowych i odchodzenie od bezpłatności kształcenia. Na tle zmagań o model systemu edukacji narastają dwa przeciw­stawne procesy.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!