DZIEDZINY MIERZENIA JAKOŚCI

a woman and a child

Głównym ogniwem zmiany edukacyjnej jest szkoła. Jest ona ważnym środowiskiem dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży. Jest także środowiskiem edukacyjno-kulturotwórczym dla rodzicówspołeczności lokalnej oraz miejscem pracy dla nauczycieli i innych / o osób w niej zatrudnionych.Szkoła jest instytucją, która od wieków odgrywa ważną rolę w życiu ludzi. Spełnia ona wiele istotnych funkcji – m.in. opiekuń­czą, kulturotwórczą i środowiskową, służy też zachowaniu i przeka­zywaniu wiedzy naukowej, umożliwia kształtowanie rozmaitych sprawności, sprzyja rozwojowi osobowości dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oferuje ważne przedstawienia świata idei i wartości, wprowadza młode pokolenie w istniejące formy życia społecznego, proponuje wartościowe modele życia, zachęca do samorealizacji samokształcenia (T. Lewowicki, 1999, s. 167-174).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!