EKSPONOWANIE ROLI INICJATYW

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

Eksponowanie roli inicjatyw uczniowskich, działań samorzą­dowych i samowychowawczych oraz uczestnictwa w życiu społecz­nym środowiska i kraju;wyrównanie startu i szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;stosowanie obok tradycyjnych metod i środków dydaktycz­nych także nowoczesnych rozwiązań metodycznych, przygotowaniewdrażanie do samokształcenia;przygotowanie ucznia do nieskrępowanego rozwoju i umie­jętności życia w grupach społecznych;troska o zdrowie wychowanków, współdziałanie w sprawach piekuńczo-wychowawczych z rodzicami i środowiskiem lokalnym raz z samymi uczniami (Cz. Banach, 1997, s. 112).W literaturze pedagogicznej pojawiają się wypowiedzi, które zawierają próby określenia wizerunku „idealnej” szkoły (W. Klafki 1991).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!