EMPIRYZM LOGICZNY

people sitting on chair inside room

Empiryzm logiczny Kok Wiedeńskiego jest dla Piageta koncepcją o tyle niejednorodną, że przyjmuje dualizm zdań empirycznych, stwierdzających konkretne fakty fizyczne i zdań logiczno-matematycznych pojmowanych jako „czysto tautologiczne” wyrażenia mowy lub jako „składnia logiczna” ; z jednej strony jest więc on pod wpływem tradycyj­nego empiryzmu (gdy chodzi o charakterystykę zdań syntetycznych), z drugiej zaś emprioryzmu (gdy chodzi o charakterystykę tautologii, implicite zakładającą nominalistyczną interpretację składni języka, a wyrażającą się w konwencjonaliz- mie). Niepowodzenie tej koncepcji jest rezultatem zawieszenia języka „w próżni bez więzi z żywymi ludźmi, którzy z języka tego korzystają.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!