FAKTYCZNE DOKONANIA

person holding click pen

Ci ostatni dokonują faktycznie (tj. niezależnie od swych społecznie respektowanych wyobrażeń epistemologicznych) werbalizacji i dedukcyjnej systematyzacji tych elementów treści potocznego doświadczenia spo­łecznego, które są w danym czasie niezbędne dla (podstawowej przede wszystkim) praktyki społecznej, a więc wykraczających poza to, co z treści owego doświadczenia społecznego dostępne jest przeciętnemu uczestnikowi praktyki społecznej w ramach jego własnej, uregulowanej społecznie, praktyki indywidualnej. Czynią to jednak opierając się subiektywnie na teorii — jak się rzekło — indywidualistycznej, wywie­dzionej z psychologii i w gruncie rzeczy posiadającej jako swe praktyczno-obiektywne odniesienie przedmiotowe proces, w ramach którego jednostka przyswaja sobie doświadczenie społeczne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!