GENETYCZNA PODSTAWA

person using MacBook Pro

To pierwsze jest genetyczną podstawą – w szczególnym przypadku nauko­wej – wiedzy logiczno-matematycznej, a zarazem jednym ze źródeł umysłowych, struktur logiczno-matematycznych; naturalna ewolucja tych ostatnich sprawia, że doświadczenie fizyczne zapośredniczone przez takie struktury jest jakościowo różne w zależności od poziomu rozwoju asymilującej ją i organizującej struktury log czno- -matematycznej. Zarówno doświadczenie fizyczne, jak doświadczenie logiczno- -matematyczne składa się z ustrukturowanych logicznie przekonań ąuasi-indukcyjnych, tj. stanowiących rezultat abstrakcji i uogólnienia w pierwszym przypadku pewnych cech lub relacji przedmiotowych, w drugim zaś – pewnych cech lub relacji charakteryzujących działania dowolnego podmiotu jednostkowego.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!