HARMONIJNA REALIZACJA

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Eduka­cja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, które tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. Nauka w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy edukacyjne: 1) kształcenie zintegrowane, obejmujące klasy I-III; 2) kształcenie blokowe, obejmujące klasy IV-VI. Kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej powinno stano­wić łagodne przejście od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Zajęcia edukacyjne nauczyciel prowadzi według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!