ISTOTNA SPRAWA

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

Istotną sprawą w konstruowaniu programu wychowawczego szkoły jest dialog nauczycieli, który prowadzi do wzajemnego poro­zumienia. Wielowariantowość dróg osiągania złożonych celów wy­chowawczych daje szerokie możliwości działań radom pedagogicz­nym szkół, uwzględniających potrzeby i możliwości uczniów oraz istniejące zasoby szkoły. W celu niesienia pomocy wychowawczej uczniom oraz odkrywaniu i doskonaleniu ich umiejętności dostoso­wał] ia się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, a także aktyw­nego uczestnictwa w jej kreowaniu należy zadbać o takie programy, które ułatwią młodemu pokoleniu odnalezienie własnej tożsamości, sensu życia i budowanie hierarchii wartości.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!