KOLEJNY POZIOM KSZTAŁCENIA

man in black jacket wearing white face mask

Kolejnym poziomem kształcenia ogólnego jest gimnazjum. Uczniowie zostają wprowadzeni w świat wiedzy naukowej, są wdra­żani do samodzielności, podejmowania decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i aktywnego udziału w życiu społecznym.Zadaniem edukacji w gimnazjum jest:wprowadzenie ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin na­ukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki;rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.W gimnazjum, podobnie jak w starszych klasach szkoły podsta­wowej, wprowadza się obok przedmiotów (bloków przedmiotowych) ścieżki edukacyjne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!