KOMPETENCJE ZAWODOWE

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Kompetencje zawodowe to zdolność wykonywania czynności zawodowych w sposób zgodny ze standardami dla danego zadania zawodowego. Jest to również zdolność do stosowania wie­dzy i umiejętności w nowych sytuacjach w ramach obszaru zawodo­wego i poza zasadniczymi zajęciami. Można zatem stwierdzić, że jest to posiadanie i rozwijanie odpowiednich umiejętności, wiedzy, właściwych postaw i doświadczeń w celu wypełnienia funkcji zawo­dowych. Natomiast kompetencje nauczycielskie to struktura po­znawcza złożona z umiejętności, wiedzy, dyspozycji i postaw na­uczycieli niezbędnych dla skutecznej realizacji zadań wynikających z określonej koncepcji edukacyjnej (E. Goźlińska, F. Szlosek, 1997, s. 52).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!