KONCENTRACJA NA PROBLEMIE

people sitting on chair inside room

Empiryzm logiczny, koncentrując się bowiem na problemie „sposobu, w jaki pewne twierdzenia o zna- czeriu konkretnym ,koordynują się’ ze zdaniami logiczno-matematycznymi” , pominął niemniej ważny problem „,koordynowania’ tych zdań z umysłowymi operacjami myślącego i działającego podmiotu. […] bez tej ostatniej koordynacji jedność nauki, która stanowiła cel epistemologii Koła Wiedeńskiego, prowadzi do nie dającego się przezwyciężyć dualizmu zdań zwanych tautologiami i konkretu, podczas gdy ponowne włączenie operacji umysłowych do procesu poznania przywra­ca możliwość osiągnięcia jedności nauki”.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!