KORZYSTANIE Z WIEDZY NAUKOWEJ

person holding click pen

Korzystanie z wiedzy naukowej staje się tylko jednym z środków tworzenia uczniowskiego obrazu świata i określania własnego w nim miejsca. Zadaniem nauczyciela w tym przypadku jest trafne, dobiera- nie tekstów naukowych czy popularnonaukowych, aby konkretny uczeń je zrozumiał i wykorzystał. Nie sprzyjały temu ministerialne próby ustalania minimów programowych, gdyż ich istotą zdaje się być swoisty redukcjonizm obejmujący nie tylko materiał nauczania, ale i rzeczywisty przebieg procesu przyswajania wiedzy. Z przedstawionych rozważań wynika, że przed nauczycielem w do­bie transformacji ustrojowej stają trudne zadania, do realizacji któ­rych powinien być przygotowany w toku studiów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!