KRYTYCZNY CZAS

woman pointing at paper

Koniec XX wieku okazał się czasem krytycznym również dla pa­nującego w Polsce i innych krajach środkowej i wschodniej Europy ładu społecznego i politycznego. Z dużą wyrazistością zarysowały się trzy kryzysy: formacji ustrojowej, gospodarczo-ekonomiczny oraz sensu społecznego i indywidualnego funkcjonowania ludzi. Rozpad bloku komunistycznego w Europie Środkowowschodniej spowodował za­sadnicze zmiany w polityce wszystkich państw, znajdujących się wcześniej w strefie ideologicznych i gospodarczych wpływów Związ­ku Radzieckiego.W Polsce proces demokratyzacji zaczynał się w okoliczno­ściach trudnych, ale niejako potwierdzających rzeczywiste intencje budowania modelu państwa i społeczeństwa demokratycznego. Wiele czynników składa się na to, że droga ku demokracji była i jest niełatwa.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!