KRYZYS TOŻSAMOŚCI

person holding white ipad on white table

Nie następuje też poprawa warunków życia i pracy nauczycieli, nie stwarza się odpowiednich warunków do ich doskonalenia zawodowego i rekwalifikacji, w konsekwencji trwa proces pauperyzacji stanu nauczycielskiego i spadku prestiżu zawo­du. Pogłębia się więc kryzys tożsamości grupowej nauczycieli.W podstawowych obszarach systemu edukacji należy wprowa­dzać dalsze zmiany, wśród których wypada uwzględnić: modernizację treści kształcerua-araz.określenie modelu szkoły w kontekście zapewnienia uczniom lepszej szansy rozumienia kultu­ry ogólnoludzkiej i sztuki życia we współczesnym świecie; określenie celów edukacji, funkcji wychowawczych oraz opiekuńczych, wyeksponowanie w sferach pracy szkolnej pracy wychowawczej podczas lekcji i poza lekcjami oraz zajęć pozalek- cyjnych, które w ostatnich latach zostały ograniczone o około 40%.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!