MIERZENIE TO PORÓWNYWANIE

person using MacBook Pro

Mierzenie polega na porównaniu stanu faktycznego ze stanem pożądanym, a więc wymaganiami stawianymi szkole, wynikającymi z jej zadań określonych w prawie oświatowym, czyli na porównaniu ze standardami jakości pracy szkoły. Są one przyjętymi i akceptowa­nymi przez społeczność szkolną oczekiwaniami względem różnych aspektów pracy szkoły, istotnych w szczególności z punktu widzenia rozwoju ucznia i nauczyciela (O nadzorze…, 2000, cz. I). Ustalenie standardów jakości pracy szkoły zapewni obiektywizm i jawność nadzoru pedagogicznego. Na standardy jakości pracy szkoły składają się standardy zewnętrzne (wojewódzkie), ustalone przez kuratora oświaty we współpracy z dyrektorami szkół oraz standardy we­wnętrzne, ustalone przez dyrektora ze społecznością lokalną (O nad­zorze…, s. 20).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!