MISJA SZKOŁY

three men laughing while looking in the laptop inside room

Można więc stwierdzić, że misja szkoły: (1) pozwala połączyć i uaktywnić wzajemne przenikanie poszczególnych zadań stanowią­cych o sensie istnienia danej placówki; (2) umożliwia skoncentrowa­nie się wszystkich uczestników procesu edukacyjnego na realizacji podstawowych zadań szkoły, którymi są – przypomnijmy – kształ­towanie postaw, kształcenie umiejętności i przekaz wiedzy; (3) daje szansę zadbania o wewnętrzną spójność oferty edukacyjnej placów­ki. Misja pozwala widzieć szkołę jako całość, usuwać przyczyny ograniczające jej rozwój, dążyć do ciągłego poszerzania oferty usług edukacyjnych, tworzyć własny standard doskonałości, sprzyjać po­wstawaniu niepowtarzalnej atmosfery, pozwalającej na identyfiko­wanie się z nią uczniów, nauczycieli i środowiska.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!