NA ETAPIE KSZTAŁCENIA

person holding white ipad on white table

Edukacja zintegrowana przy­gotowuje ucznia do podjęcia zadań z różnych obszarów działalności człowieka poprzez odwoływanie się do doświadczeń dziecka naby­wanych w rodzinie, środowisku społecznym i poprzez media. Edu­kacja na tym etapie kształcenia ma na celu wszechstronny i harmo­nijny rozwój ucznia, w tym szczególnie: umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania, rachowania); umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicie­lami innej narodowości i rasy itp.; poczucia przynależności do spo­łeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju; umiejęt­ności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!